Kalendarz 2016/2017

WRZESIEŃ

1 IX

12 IX

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 SPOTKANIE Z RODZICAMI

PAŹDZIERNIK

12 X

14 X

31 X

 SPOTKANIE Z RODZICAMI

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ (wolny od zajęć dydaktycznych)

 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYD.-WYCH. (po odpracowaniu 22 X)

LISTOPAD
17 XI  SPOTKANIE Z RODZICAMI
GRUDZIEŃ

15 XII

23-31 XII

 SPOTKANIE Z RODZICAMI

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

STYCZEŃ
25 I   SPOTKANIE Z RODZICAMI
LUTY
30 I - 12 II  FERIE ZIMOWE
MARZEC
30 III  SPOTKANIE Z RODZICAMI
KWIECIEŃ

13 - 18 IV

19 - 21 IV

 ŚWIĄTECZNA PRZERWA W NAUCE

 EGZAMIN GIMNAZJALNY (dni wolne dla uczniów klas I i II)

MAJ

2 V

11 V

 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYD. - WYCH. (po odpracowaniu 6 V)

 SPOTKANIE Z RODZICAMI

CZERWIEC

16 VI

22 VI

23 VI

 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO