Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Od 2014 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie

„Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

 

Celem projektu jest zdiagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia na terenie placówki, poprawa stanu bezpieczeństwa i podnoszenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum. W ramach realizacji projektu zrealizowano szereg działań zawartych w Zintegrowanym Planie Działania, a opisano je w sprawozdaniu. Koordynatorem projektu na terenie placówki jest pedagog szkolny - Marta Pastwa - Tusińska.

 

W czerwcu 2015 r. na terenie gimnazjum odbył się audyt koordynatorów projektu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który pomyślnie potwierdził starania się szkoły o uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Mamy nadzieję, że nastąpi to już na początku przyszłego roku szkolnego!

 

 

  Zintegrowany Plan Działania
  Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania

 

 

 

 30 września 2015 r. odebraliśmy

Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".

 

 

Dowiedz się więcej...