Akty prawne

Statut Gimnazjum "Szewczyka"
   
Zasady używania sprzętu elektronicznego
   
Koncepcja pracy szkoły