Wymiana międzynarodowa

GMINA OŚWIĘCIM - AUERBACH I.D.OPF.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY

 

 

 

                                         

  

 

   W 1997 roku przedstawiciele Gminy Oświęcim i bawarskiej Gminy Auerbach podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Było ono efektem starań lokalnych władz, osobistego zaangażowania śp. ks. prał. Jana Rittera – proboszcza z Auerbach, przedstawicieli Fundacji „Maja”, pracowników i podopiecznych Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku, Kolpingsfamilie, Regens-Wagner-Stiftung Michelfeld oraz Knabenkapelle Auerbach i.d.OPf.

   Efektem kontaktów między Auerbach i Gminą Oświęcim jest wymiana młodzieży. 21 maja 2001 roku doszło w Auerbach do spotkania polskich i niemieckich przedstawicieli władz szkolnych i określenia priorytetów oraz harmonogramu wymiany młodzieży, której głównym celem jest zacieśnianie wzajemnych stosunków między gminami poprzez poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych obu państw, doskonalenie umiejętności porozumiewania się językiem obcym oraz nawiązywanie przyjaźni między przedstawicielami młodego pokolenia.

   Dla nauczycieli ze szkół zaangażowanych w wymianę – gminnych gimnazjów z Rajska i Zaborza oraz Mittelschule w Auerbach – spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń oraz poglądów na temat organizacji szkolnictwa w Polsce i Niemczech czy kwestii wychowawczych.