Wykaz podręczników

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Uczniowie klas II i III otrzymają umowy użyczenia podręczników szkolnych do podpisania przez rodziców / prawnych opiekunów.

 

Regulamin wypożyczenia podręczników i wzór umowy użyczenia

 

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki we wrześniu br.

Dotacja MEN nie obejmuje religii.

 

 RELIGIA - podręcznik dla klasy II gimnazjum pt. "Aby nie ustać w drodze" 

(red.  J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Św. Wojciech w Poznaniu) należy kupić we własnym zakresie.

 

RELIGIA - podręcznik dla klasy III gimnazjum pt. "Żyć w miłości Boga" 

(red.  J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Św. Wojciech w Poznaniu) należy kupić we własnym zakresie.