Do pobrania

 

Wzory

usprawiedliwienia nieobecności dziecka, zwolnienia z zajęć lekcyjnych,

zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

 

   
   Zgłoszenie - dla kandydatów do klas I  mieszkających w obwodzie gimnazjum
   Wniosek - dla kandydatów do klas I mieszkających poza obwodem gimnazjum
Klasa mundurowa - oświadczenie rodzica i zaświadczenie lekarza (wzory)
 

 

 

Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

 

 

 
Regulamin wypożyczania podręczników oraz Umowa użyczenia