Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM „SZEWCZYKA”

     Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów. Co roku aktywnie angażuje się w prace na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, wspierając działania dyrektora i nauczycieli. W ramach swojej działalności współorganizuje uroczystości szkolne, sprawuje pieczę nad grobem patrona, dba o właściwe przygotowanie dyskotek, organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce. Podejmuje również szereg działań w trosce o estetyczny wygląd szkoły. Ściśle współpracuje ze Spółdzielnią Uczniowską „Amigos”, włączając się w akcje o charakterze proekologicznym i charytatywnym.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Kinga Kondal - przewodniczący