UKS

 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

 

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum "Szewczyka" został założony w 2006 r. W ramach jego działalności dzieci i młodzież, pod opieką instruktora, mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe.

  

ZARZĄD KLUBU

prezes

Małgorzata Siuśta

sekretarz

Marcin Skwarczyński

skarbnik

Anna Niemas


 

 

GALERIA